Sản phẩm SME

Biz Controller

Biz Controller là công cụ thiết lập và quản lý các giao dịch thanh toán chi tiêu của Thẻ VPbiz  Card mọi lúc, mọi nơi. Dịch vụ cung cấp các tính năng về quản lý ngân sách, hạn mức mua sắm cho từng Thẻ cũng như cung cấp lịch sử giao dịch chi tiêu.
Công cụ kết nối với tất cả các dòng Thẻ Doanh nghiệp VPBiz (Thẻ ghi nợ quốc tế Doanh nghiệp VPBiz, Thẻ tín dụng Doanh nghiệp VPBiz (hạng Standard và Platinum).