Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 05/05/2018 - 09:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,700
22,720
22,810
EUR 26,803
26,988
27,473
GBP 30,342
30,576
31,064
JPY 204.80
206.30
210.99
AUD 16,818
16,934
17,425
SGD 16,763
16,797
17,343