Tỷ giá

E.g., 2018-06-23
Ngày đăng: 31/05/2018 - 09:31
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,740
22,760
22,860
EUR 26,168
26,348
26,833
GBP 29,810
30,040
30,618
CHF 22,687
22,880
23,272
JPY 206.74
208.25
211.90
AUD 16,941
17,058
17,445
CAD 17,362
17,524
17,909
SGD 16,818
16,852
17,192
THB